top of page
drapeau-francais.png

AL MEER DAN 800.000 KAARTEN VERKOCHT!

26 nov 2022/maart 2024
CHARLEY, das Musical

Duitsland

Vanaf december 2023
WONKA (Oompa Loompa)
In de bioscopen

Vanaf december 2023
CATS IN THE MUSEUM
In de bioscopen

Vanaf 3 juli 2024
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 4 (GRU)
In de bioscoop

Vanaf okt. 2024
Een Rits te Ver (2.0.)
In de theaters

In Nederland lijdt de toneelwereld aan de ziekte van 'Lang'
en de filmwereld aan de ziekte van 'Nu'.
                                                                                         Jon van Eerd

'Sport is per definitie een humorloos fenomeen. Theater is wat dat betreft veel sportiever.'                                     
                                                                                         Jon van Eerd

'Film is het domein van de regisseur.
TV is het domein van de schrijver.
Theater is het domein van de acteur.'
                                                                                                                                                       Jon van Eerd

Alle aanvragen

via Ruth Taling p/a

Management Nederland

Ton Fiere

Management for UK and USA

Jean Diamond

Schermafbeelding 2019-07-13 om 22.56.58.

JON'S PRETPAKHUIS

PPH.png

'Het Nieuwe Genre is wel soort van mijn levenswerk, zeg maar, zou je kunnen zeggen, ja.'                      
                                                                                         Jon van Eerd

ADVIESBUREAU VOOR THEATER EN AANVERWANTEN

SINDS 2023 BIEDT JON VAN EERD ONAFHANKELIJK ADVIES AAN PROFESSIONELE PARTIJEN OP HET GEBIED VAN THEATER EN ENTERTAINMENT. DIT KAN VARIËREN VAN BOUWTECHNISCH ADVIES AAN ARCHITECTEN DIE EEN NIEUW THEATER MOETEN ONTWERPEN OF EEN OPDRACHT KRIJGEN VOOR VERNIEUWING, TOT UITGEBREIDE (TECHNISCHE) ONDERSTEUNING, AANBEVELINGEN EN CONSULTATIE ALSMEDE ONDERZOEK NAAR LEVENSVATBAARHEID EN RENDABILITEIT VOOR GEMEENTES EN PROVINCIAAL BESTUURSBELEID. TE DENKEN VALT OOK AAN ORGANISATIE-ADVIES EN PERSOONEELS MOTIVATIE ALSMEDE MARKETING- EN SALES  TECHNIEKEN.

ZIJN JARENLANGE PRAKTIJK ERVARING OP DE PLANKEN EN ZIJN BETROUWBARE POSITIE ALS ACTIEF PRODUCENT BINNEN HET THEATERLANDSCHAP HEBBEN BIJGEDRAGEN AAN ZIJN EXPERTISE. HIERNAAST VORMT ZIJN UITGEBREIDE NETWERK EEN FUNCTIONELE TOEVOEGING.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE.

'Ze mogen over mij schrijven wat ze willen, maar ik zal verrotten als ik mijn publiek laat beledigen!'                                     
                                                                                         Jon van Eerd

    HET NIEUWE GENRE

 

        Een rechtenvrij interview met Jon van Eerd.

        Door Milka Ries


Dankzij van Eerd is het theater al een paar jaar ongemerkt een nieuwe stijl rijker. Hij noemt het zelf Het Nieuwe Genre. Maar hij grinnikt er wel bij.

 

Ik krijg een duidelijke knipoog, en toch is hij heel serieus. Het Nieuwe Genre is de theaterstijl die Jon van Eerd in de loop der jaren ontwikkeld en zeker ook benoemd heeft. Volgens van Eerd zelf is de benaming een (speels edoch prozaïsch) protest tegen de halsstarrigheid waarmee hij regelmatig geconfronteerd werd als het ging om zijn eigen komedies. Criticasters bleven soms blindelings en letterlijk ongezien (!) hun vooroordeel uitspreken over zijn stukken. Niet uit frustratie, maar uit verbazing zocht van Eerd naar de voorwaarden van de salonfähigkeit van komedie in de strikte vorm.‘Wanneer is Fawlty Towers een klucht en wanneer is het VPRO-waardig?’, vroeg hij zich af.

 

De verwondering begon bij van Eerd na een mailwisseling met een lokale recensent. ‘In een aanvankelijk interessante discussie die ontstaan was naar aanleiding van een bijzonder ongenuanceerde en zeker ook ijdele recensie van Loek Zonneveld. Deze uitermate bevooroordeelde meneer beschuldigde mij ervan rode rozen rood te verven in onze mega succesvolle productie De Tante van Charlie. Toen begon ik me af te vragen wat daar eigenlijk mis mee is. Of liever: waar dit soort mensen hun snobistische misverstand op denken te baseren. Of liever: wat voeren zij aan als objectieve constatering om hun zogenaamde kennis te staven.' Met zijn achtergrond als Theaterwetenschapper liet van Eerd zich niet uit het veld slaan, 'deze man was er nou net één te veel in het bos van ezelachtige onkundigen die denken de wetten van het theater in handen te hebben en het alleenrecht te bezitten om deze wetten te mogen buigen al naar gelang hoe hun witte wijntje valt langs de gracht.'

 

En dus besloot van Eerd zijn eigen werk eens goed onder de loep te leggen; 'Want ik wil altijd leren en dus ging ik, zo neutraal mogelijk, en onder het toeziend oog van een aantal goede, kundige vrienden en collega's, eens kijken waar ik nou eigenlijk precies mee bezig was. Veel kunst is onbewust, weet je, en alle Alfa wetenschap is bedacht, door de mens, en derhalve sowieso nooit toetsbaar'.

 

Van Eerd kwam tot de conclusie dat hij zich in zijn komedies vaak baseerde op wat hij noemt de Britse ‘high comedy’. En langzamerhand ontwikkelde hij zijn stijl op een farce-achtige bodem, maar altijd met uitdagende en vernieuwende en vooral ook bijzonder absurdistische elementen.

 

Gevraagd naar de stijl zegt van Eerd dat deze zich vooral kenmerkt door het gebruik van een menging van theatervormen en doordat steeds op een totaal ander vlak dan traditioneel verwacht wordt, langs de grenzen van acceptatie en geloofwaardigheid, wordt geborsteld.

 

'Dat is een mond vol woorden’, lacht hij, ‘maar je kan het zo zien, kijk naar een traditionele komedie en dan plotseling, zomaar uit het niets kunnen er onverwachte liedjes, (onwaarschijnlijke) wendingen, technische hoogstandjes, cabareteske stand-up monologen, terugdraaiende scènes en publieksparticipatie voorbij schieten. En JA! ik neem een kilometer lange afstand van het Theater van de Lach. Het moet gewoon maar eens gezegd worden!’.

 

‘De eenheid van logica, begrip en acceptatie wordt steeds weer op de proef gesteld en uitgedaagd. De ene keer bijna onzichtbaar, de andere keer onvermijdelijk.’ Gevraagd naar de inspiratie geeft van Eerd toe dat Het Nieuwe Genre deels schatplichtig is aan het absurdisme van Monty Python, maar door haar basis veel toegankelijker. In lange gesprekken met zijn goede vriend Eric Idle benadrukken de twee mannen regelmatig de vermakelijke verwarring die kan bestaan als er gespeeld wordt met de wetten van de traditie en daarmee van de logica.

 

Van Eerd’s dialogen zijn herkenbaar als dagelijks taalgebruik. Waar Pinter zijn stiltes benadrukte, schrijft van Eerd voor, de korte uitdrukkingen, de eh’s de ah’s en de herhalingen (vaak in drieën) trouw te blijven in het aanleren van de dialoog. Ook het bekende ‘afdrijven’ van het onderwerp is een duidelijk signatuur van zijn dialoogvoering.

 

In zijn stukken staat altijd het personage Harrie Vermeulen centraal. Een alter-ego die steeds weer een ander gedaante kan aannemen. Hoe kan van Eerd dit verantwoorden in zijn stukken? ‘Harrie heeft altijd herkenbare kwaliteiten maar is iedere keer weer iemand anders. Soms onnozel en traag, dan weer gewiekst en ongeduldig. Soms in de Middeleeuwen, dan weer op een camping.’

 

Is Harrie Vermeulen onlosmakelijk verbonden aan Het Nieuwe Genre?

Volgens van Eerd is Harrie Vermeulen niet persé een gegeven van Het Nieuwe Genre. Harrie is zijn eigen signatuur, daar mag niemand aankomen. Maar Het Nieuwe Genre kan wel degelijk bestaan zonder Harrie Vermeulen. Net zo als dat stukken in Het Nieuwe Genre door andere auteurs zou kunnen worden geadopteerd; 'en daarvoor hoeft niet persé een 'Harrie' centraal te staan. Dat is gewoon mijn ding.'

 

In zijn scripts blijft Jon van Eerd bijna onzichtbaar in Het Nieuwe Genre. De subtiele verschillen met een willekeurige andere komedie of klucht zijn niet voor iedereen herkenbaar. ‘Maar dat ligt ook vaak aan de toeschouwer’, zegt hij, ‘deze zal zich moeten overgeven aan Het Nieuwe Genre om het te kunnen ontwaren en waarderen. Je moet er een beetje je best voor doen.’

 

Daar ligt dan volgens van Eerd ook een uitdaging voor de cynische kijker. En mocht het dan toch nog aan je voorbij gaan dan is er nog geen man overboord. Zoals van Eerd zegt: ‘Ik teken mijn voorstellingen als een Ishiharatest. Als je het niet kunt ontcijferen dan blijft er altijd een mooi gekleurd plaatje over om van te genieten.’

 

Want genieten daar gaat het van Eerd uiteindelijk om! Hij benadrukt dat, welke wetenschappelijke analyse er ook mag bestaan, zijn stukken er vooral zijn ter vermaak. Hierin worden de traditionele waarden van ‘goed’ en ‘kwaad’, ‘verwachting’ en ‘inlossing’, ‘onverwachte wendingen’ en ‘licht maatschappijkritische ondertonen’ niet genegeerd.

 

Of Het Nieuwe Genre als afsplitsing expliciet genoeg is om als genre voort te bestaan kan van Eerd niet zeggen, 'Dat interesseert mij eerlijkgezegd niet. Ik ben hier niet voor de eeuwigheid, maar wil juist in het 'nu' leven. Als wetenschapper vraag ik me overigens af, wie dat zou moeten bepalen. 'Feiten' worden bedacht, gecreëerd en verzonnen voor hele andere redenen dan uit echte interesse. De hoogleraren zijn in ieder geval niet de personen om het te bepalen! Die zitten er vooral voor zichzelf. En ook de ambtenaren van het gesubsidieerde tellen niet mee. Mijn God, de vooringenomenheid! En de luiheid! Nee, het gaat uiteindelijk om wat het publiek wil, en wat wij maken. En, ach, wat maakt het uit? Ik ben er nog lang niet klaar mee, en dus bestaat het!'

 

 

 

'Onwetendheid moet de uitdaging van de geest zijn, niet de moeder van kritiek!'                                     
                                                                                                                                                              Jon van Eerd

JON VAN EERD

 

ACTOR,  DIRECTOR, WRITER, SINGER

********************************

'Timing is een verwarrend woord. Het is niet voor niets dat we geen Nederlands equivalent hebben. Ik spreek liever over ritme.'                                                                                                          Jon van Eerd

JON VAN EERD

 

ACTEUR/COMÉDIEN,  METTEUR EN SCÈNE, SCÉNARISTE, CHANTEUR

********************************

drapeau-francais.png

'Als ze tijdens een theatervoorstelling willen overschakelen naar Het Familiediner heb je iets niet goed gedaan.'                                                                                                                             Jon van Eerd

PPH.png

PRETPAKHUIS BV bereikt als sinds haar oprichting in 2015 een ongekend breed publiek met toneel- en musicalproducties uit het wereldrepertoire en in huis geproduceerde, nieuwe producties.

De samenwerking tussen Jon van Eerd (artistiek leider), Ton Fiere (zakelijk leider) en Lesley Pols (co-producent) begon met het gezamenlijk uitbrengen van de nieuwe geschreven komedie Harrie Babba. De komedie was een grote hit en werd lovend ontvangen door pers en publiek. Hierna volgden grote theatersuccessen in Het Nieuwe Genre, zoals Harrie Let op de Kleintjes, Harrie & Eva en Harrie's 'a Zo Vader Zo Zoon.

Het kernteam werkt met wisselende krachten doorlopend aan de ontwikkeling van nieuwe projecten. Zo produceerden zij naast de Harrie-komedies de gloednieuwe, komische musical Charley. De musical, geschreven door Jon van Eerd en gecomponeerd door Michael Reed, ontving vele prijzen en werd meerdere malen in het buitenland gespeeld. Charley wordt was te zien in Duitsland en zal binnenkort geproduceerd worden in Tjechië en het Verenigd Koninkrijk.

Kunst & Kitsch van Peter Shaffer toerde als de Komedie met een Twist met groot succes langs de Nederlandse theaters. In het seizoen 2022/2023 trok de van oorsprong Britse spektakel komedie De Bank Overval een recordaantal van 45.000 bezoekers.

                                                                  ***
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jon van Eerd's Pretpakhuis www.pretpakhuis.nl

Schermafbeelding 2019-04-28 om 11.46.39.
Schermafbeelding 2019-04-28 om 11.46.46.
Schermafbeelding 2019-04-28 om 11.46.32.
bottom of page